Այսօր: Կիրակի, 26 Մայիսի 2024թ.
Ջերմուկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 5
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Ծրագիր N 32

Տնտեսական հարաբերություններ

ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԿԱՄՐՋԻ ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԻՑ ԴԵՊԻ ՁՈՐ ԻՋՆՈՂ ՈԼՈՐԱՆՆԵՐԻ (Ի. ՕՐՈՒ ՓՈՂՈՑ) ՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Զարգացման հնգամյա ծրագիրՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2021 ԹԹ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Ժամանակահատված` 01/06/2019 ից մինչև 30/08/2021
Կատարման տոկոս`
 
%
ԿարգավիՃակ` Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը`
Գումարը` 85400 հազար դրամ
Կից փաստաթղթեր`
 • Հիմնավորում
 • Նպատակ
 • Խնդիրներ
 • Գործողություններ
 • Արդյունքներ
 • Կապը այլ ծրագրերի հետ
 • Բյուջեն
 • Հաշվետվություններ
 • Մշտադիտարկում
 
Ջերմուկ քաղաքի գլխավոր կամրջի վերջնամասից դեպի ձոր իջնող ոլորանների (Ի. Օրու փողոց) ոլորանները քայքայված , անմխիթար վիճակում են, խիստ վտանգահարույց հատկապես ձմռան ամիսներին երթևեկության դեպքում: Դրանք խորհրդային տարիներից ի վեր չեն նորոգվել: Ձորը՝ Արփայի կիրճը Ջերմուկ քաղաքի հանգստյան գոտիներից մեկն է, բացի դա՝ քաղաքի գլխավոր կամրջի պարբերական նորոգումների ժամանակ, երբ այն փակ է լինում (տևում է ամիսներ) քաղաքի Ձախափնյա հատվածը Աջափնյայի կապող միակ ուղին դառնում է Ի. Օրու փողոցը: Փողոցի հիմնանորոգումը և հետագա փլուզումները կանխելու նպատակով հենապատերի կառուցումը կարևորագույն հիմնախնդիր է քաղաքի համար:
 

Ծրագրի նպատակն ՝ հիմնանորոգել Ի. Օրու փողոցը (դեպի Արփայի կիրճ տանող) ոլորանները, այն երթևեկության համար դարձնել անվտանգ, հետագա փլուզումները կանխելու համար կառուցել հենապատեր:

 
 • Կատարել չափագրման աշխատանքներ, կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր
 • Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառու կազմակերպությանը
 • Իրականացնել Ի. Օրու փողոցի նորոգման , ոլորանների հենապատերի կառուցման աշխատանքները
 • Ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտը փաստագրող ակտը
Գործողություններ

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

հ/հ   անվանումը   փուլ   սկիզբ   ավարտ
1 Կատարել չափագրման աշխատանքներ, կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր 1    01/06/2019    01/08/2019
2 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառու կազմակերպությանը 2    01/08/2019    01/10/2019
3 Իրականացնել Ի. Օրու փողոցի նորոգման , ոլորանների հենապատերի կառուցման աշխատանքները 3    01/10/2019    30/06/2021
4 Ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտը փաստագրող ակտը 4    01/07/2021    30/08/2021

 

 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Ջերմուկ քաղաքի Ի. Օրու փողոցի ոլորանները հիմնանորոգված կլինոն, կառուցված կլինեն բնակլիմայական պայմանների ազդեցության հետևանքով դրանց հետագա փլուզումները կանխող հենապատեր: Փողոցը, որը քաղաքի գլխավոր կամրջի պարբերբար կատարվող  վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ դառնում է քաղաքի երկու մասերը իրար կապող միակ ճանապարհը,  երթևեկության համար  կդառնա անվտանգ: Զբոսաշրջիկների սիրելի հանգստյան գոտին ավելի մատչելի կլինի, կաշխուժանա  կիրճում նրանց ելումուտը (այստեղով քայլում են դեպի Ջրվեժ, Արջի քար, կծու ջուր և այլն):

 

Ծրագիրը սերտորեն կապված է համայնքում տուրիզմի զարգացման հիմնական ծրագրերի, ինչպես նաև քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի  հետ:

 • Ծրագրի եկամուտները
 • Ծրագրի ծախսերը
Ծրագրի եկամուտները`
 

Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 

   28.500.000

28.500.000 

28.400.000 

85.400.000 

1.

Համայնքի բյուջեի սեփական մուտքեր

 

   28.500.000

 28.500.000

28.400.000 

 85.400.000

 

- Վարչական բյուջե

 

 

 

 

 

 

 

- Ֆոնդային բյուջե

 

   28.500.000

 28.500.000

28.400.000 

85.400.000 

2.

Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ պետությունների համայնքներից

 

 

 

 

 

 

 

- Միջազգային կազմակերպություններից

 

 

 

 

 

 

3.

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

   

 

 

 

 

- Պետական բյուջեից դոտացիաներ

 

   

 

 

 

 

- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ

 

 

 

 

 

 

 

- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

4.

Պետական բյուջեից վարկ

 

 

 

 

 

 

5.

Առևտրային բանկից վարկ

 

 

 

 

 

 

6.

Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից

 

 

 

 

 

 

7.

Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ

 

 

 

 

 

 

8.

Բնակչության ներդրումներ

 

 

 

 

 

 

9.

Այլ

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի ծախսերը`
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 85400 հազ. դր.


Ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
 

տնտեսական հարաբերություններ - ,,04.05.01.51-ճանապարհային տրանսպորտ

 

Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)

 

 

 28.500.000

28.500.000 

 28.400.000

85.400.000 

Ա.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 

 

 

 

1.

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

2.

Պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

3.

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

 

 

 

 

 

 

4.

Տնտեսական հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

5.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

6.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն

 

 

 

 

 

 

7.

Առողջապահություն

 

 

 

 

 

 

8.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

 

 

 

 

 

 

9.

Կրթություն

 

 

 

 

 

 

10.

Սոցիալական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

11.

Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

 

 

 28.500.000

 28.500.000

28.400.000 

 85.400.000

Բ.

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 

 

 

 

1.

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

2.

Պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

3.

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

 

 

 

 

 

 

4.

Տնտեսական հարաբերություններ

 

 

 28.500.000

28.500.000 

28.400.000 

 85.400.000

5.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

6.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն

 

 

 

 

 

 

7.

Առողջապահություն

 

 

 

 

 

 

8.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

 

 

 

 

 

 

9.

Կրթություն

 

 

 

 

 

 

10.

Սոցիալական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

11.

Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

 

 

 

 

 

 


Ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
 

շենքերի և շինությունների կառուցում  - ,,5112.99- այլ կառույցներ

 

Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`

 

 

 28.500.000

28.500.000 

28.400.000 

85.400.000 

Ա.

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

1.1

Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 

 

 

 

 

 

1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, որից                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Էներգետիկ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կոմունալ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կապի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Ապահովագրական ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

 

 

 

 

 

 

 

- Ներքին գործուղումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Վարչական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Համակարգչային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Տեղեկատվական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կառավարչական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Ներկայացուցչական ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Մասնագիտական այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

 

 

 

 

 

 

 

- Գյուղատնտեսական ապրանքներ

 

 

 

 

 

 

 

- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Տրանսպորտային նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

 

 

 

 

 

 

1.3

Տոկոսավճարներ

 

 

 

 

 

 

1.4

Սուբսիդիաներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին

 

 

 

 

 

 

 

- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին

 

 

 

 

 

 

1.5

Դրամաշնորհներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

 

- Կապիտալ դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

1.6

Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

 

 

 

 

 

 

 

- Սոցիալական ապահովության նպաստներ

 

 

 

 

 

 

 

- Սոցիալական օգնության նպաստներ

 

 

 

 

 

 

 

- Կենսաթոշակներ

 

 

 

 

 

 

1.7

Այլ ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Պահուստային միջոցներ

 

 

 

 

 

 

Բ.

ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 

 

 28.500.000

 28.500.000

 28.400.000

 85.400.000

1.1

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում

 

 

 28.500.000

 28.500.000

 28.400.000

 85.400.000

 

Շենքեր և շինություններ, որից                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքեր և շինությունների կառուցում

 

 

 28.500.000

 28.500.000

 28.400.000

 85.400.000

 

- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

 

 

 

 

 

 

 

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Վարչական սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

Այլ հիմնական միջոցներ

 

 

 

 

 

 

1.2

Պաշարներ

 

 

 

 

 

 

1.3

Բարձրարժեք ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

1.4

Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- հող

 

 

 

 

 

 

 

- այլ չարտադրված ակտիվներ

 

 

 

 

 

 


Հաշվետվություններ


Մշտադիտարկում և գնահատումՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8
(0287) 2-12-17, 060-74-70-77
jermuk.vayotsdzor@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53070621@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner