Այսօր: Ուրբաթ, 14 Հունիսի 2024թ.
Ջերմուկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 63
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Ծրագիր N 35

Տնտեսական հարաբերություններ

ԴԵՊԻ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ /ԴԱՐԱՅՈՒՐԴ/ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱՅՔԻ ՎԵՐԱԾՈՒՄ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏՈՒ՝ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ (ՀԱՆԴԵՐՁԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ, ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ, ԱԿՏԻՎ ԺԱՄԱՆՑԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ) ՍՏԵՂԾՄԱՄԲ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Զարգացման հնգամյա ծրագիրՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2021 ԹԹ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Ժամանակահատված` 03/06/2019 ից մինչև 01/07/2021
Կատարման տոկոս`
 
%
ԿարգավիՃակ` Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է
Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը`
Գումարը` 585000 հազար դրամ
Կից փաստաթղթեր`
 • Հիմնավորում
 • Նպատակ
 • Խնդիրներ
 • Գործողություններ
 • Արդյունքներ
 • Կապը այլ ծրագրերի հետ
 • Բյուջեն
 • Հաշվետվություններ
 • Մշտադիտարկում
 

Սայաթ-Նովայի աղբյուրները՝Դարայուրդը,  Ջերմուկ այցելողների սիրելի վայրերից է. այստեղ կան հանքային ջրի աղբյուրներ, բնական լողավազաններ: Գետնի տակից բխում  է 37 ջերմաստիճանի տաք ջուր: Այն մերթընդմերթ բռնկվում էր, հետո՝հանդարտվում: Փորձողները վստահեցնում են, որ դա իսկապես դրախտային հաճուրքի է նման: Այս ջուրը բուժում է նյարդային հիվանդությունները, հոդացավերը և այլն: Բացի այս հանքաղբյուրը կա ևս երկու հանքաղբյուր, այդտեղի ջրերը սառն են՝ոչ թթու են,ոչ՝ կծու, այլ երկու համերի միախառնությունն է: Նման հրաշք գեյզերներ Հայաստանի տարածքում այդքան էլ շատ չեն: Ջերմուկ այցելողները պարտադիր լինում են այստեղ. տեղանքը, սակայն, անձեռակերտ է և կարիք ունի համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման, օրինակ՝ հանդերձասենյակներ, ավտոկայանատեղի, ակտիվ ժամանցի օբյեկտներ և այլն:

 

Ծրագրի նպատակն է՝ բարեկարգել դեպի Դարայուրդ տանող ճանապարհը, հանգստի գոտու վերածել աղբյուրների շրջակայքը, ստեղծել համապատասխան ենթակառուցվածքներ, օրինակ՝ հանդերձասենյակներ, ավտոկայանատեղի, ակտիվ ժամանցի օբյեկտներ և այլն: Խթանել  զբոսաշրջիկների ակտիվ այցելությունները աղբյուրներ:

 
 • Կատարել չափագրման աշխատանքներ, կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր
 • Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառու կազմակերպությանը
 • Իրականացնել դեպի Դարայուրդ տանող ճանապարհի բարեկարգման, շրջակայքի՝ հանգստի գոտու վերածման, միջավայրին համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքները
 • Ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտը փաստագրող ակտը
Գործողություններ

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը
 

Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

հ/հ     անվանումը       փուլ       սկիզբ     ավարտ
1 Կատարել չափագրման աշխատանքներ, կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր 1 03/06/2019   01/08/2019
2 Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառու կազմակերպությանը 2 01/08/2019   15/09/2019
3 Իրականացնել դեպի Դարայուրդ տանող ճանապարհի բարեկարգման, շրջակայքի՝ հանգստի գոտու վերածման, միջավայր... 3 16/09/2019   01/05/2021
4 Ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտը փաստագրող ակտը 4 01/05/2021   01/07/2021

 

 

Ծրագրի արդյունքում զբոսաշրջիկների մոտ մեծ վայելում գտած Դարայուրդը կդառնա զբոսաշրջային չափանիշներին համապատասխանող հանգստի գոտի, կաշխուժանան ու կավելանան այցելությունները, կզարգանա տուրիզմը, որի էքստրեմալ բաղադրիչը լիովին ապահովում է Դարայուրդը:

 

Ծրագիրը կապված է Ջերմուկ քաղաքը զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու ծրագրի հետ:

 • Ծրագրի եկամուտները
 • Ծրագրի ծախսերը
Ծրագրի եկամուտները`
 

Հ/հ

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 

   195.000.000

195.000.000 

195.000.000

 585.000.000

1.

Համայնքի բյուջեի սեփական մուտքեր

 

   

 

 

 

 

- Վարչական բյուջե

 

 

 

 

 

 

 

- Ֆոնդային բյուջե

 

   

 

 

 

2.

Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ պետությունների համայնքներից

 

 

 

 

 

 

 

- Միջազգային կազմակերպություններից

 

 

 

 

 

 

3.

Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

   195.000.000

195.000.000 

195.000.000 

585.000.000 

 

- Պետական բյուջեից դոտացիաներ

 

   

 

 

 

 

- Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ

 

 

 195.000.000

195.000.000 

195.000.000 

585.000.000 

 

- ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

4.

Պետական բյուջեից վարկ

 

 

 

 

 

 

5.

Առևտրային բանկից վարկ

 

 

 

 

 

 

6.

Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից

 

 

 

 

 

 

7.

Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ

 

 

 

 

 

 

8.

Բնակչության ներդրումներ

 

 

 

 

 

 

9.

Այլ

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի ծախսերը`
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 585000 հազ. դր.


Ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման
 

տնտեսական հարաբերություններ  ,04.05.01.51-ճանապարհային տրանսպորտ

 

Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)

 

 

 195.000.000

195.000.000 

195.000.000 

 585.000.000

Ա.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 

 

 

 

1.

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

2.

Պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

3.

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

 

 

 

 

 

 

4.

Տնտեսական հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

5.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

6.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն

 

 

 

 

 

 

7.

Առողջապահություն

 

 

 

 

 

 

8.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

 

 

 

 

 

 

9.

Կրթություն

 

 

 

 

 

 

10.

Սոցիալական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

11.

Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

 

 

 

 

 

 

Բ.

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 195.000.000

 195.000.000

 195.000.000

 585.000.000

1.

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

2.

Պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

3.

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

 

 

 

 

 

 

4.

Տնտեսական հարաբերություններ

 

 

 195.000.000

 195.000.000

 195.000.000

 585.000.000

5.

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

6.

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն

 

 

 

 

 

 

7.

Առողջապահություն

 

 

 

 

 

 

8.

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

 

 

 

 

 

 

9.

Կրթություն

 

 

 

 

 

 

10.

Սոցիալական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

11.

Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

 

 

 

 

 

 


Ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
 

շենքերի և շինությունների կառուցում  - ,5112.31-ճանապարհներ, մայրուղիներ.... ,  ,,511229-այլ ոչ բնակելի տարածքներ, 5112.25-գարաժներ

 

Հ/հ

Ծրագրի ծախսերը

Կանխատեսվող ժամանակահատվածը

2017

2018 2019 2020 2021

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),
այդ թվում`

 

 

 195.000.000

195.000.000 

195.000.000 

585.000.000 

Ա.

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

1.1

Աշխատանքի վարձատրություն, որից                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 

 

 

 

 

 

1.2

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում, որից                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Էներգետիկ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կոմունալ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կապի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Ապահովագրական ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

 

 

 

 

 

 

 

- Ներքին գործուղումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Վարչական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Համակարգչային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Տեղեկատվական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կառավարչական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Ներկայացուցչական ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Մասնագիտական այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

 

 

 

 

 

 

 

- Գյուղատնտեսական ապրանքներ

 

 

 

 

 

 

 

- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Տրանսպորտային նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

 

 

 

 

 

 

 

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

 

 

 

 

 

 

1.3

Տոկոսավճարներ

 

 

 

 

 

 

1.4

Սուբսիդիաներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին

 

 

 

 

 

 

 

- Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին

 

 

 

 

 

 

1.5

Դրամաշնորհներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

 

- Կապիտալ դրամաշնորհներ

 

 

 

 

 

 

1.6

Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

 

 

 

 

 

 

 

- Սոցիալական ապահովության նպաստներ

 

 

 

 

 

 

 

- Սոցիալական օգնության նպաստներ

 

 

 

 

 

 

 

- Կենսաթոշակներ

 

 

 

 

 

 

1.7

Այլ ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ ծախսեր

 

 

 

 

 

 

 

- Պահուստային միջոցներ

 

 

 

 

 

 

Բ.

ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԳԾՈՎԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 

 

 195.000.000

 195.000.000

 195.000.000

 585.000.000

1.1

Հիմնական միջոցներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

Շենքեր և շինություններ, որից                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում

 

 

 

 

 

 

 

- Շենքեր և շինությունների կառուցում

 

 

 195.000.000

 195.000.000

 195.000.000

 585.000.000

 

- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

 

 

 

 

 

 

 

Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Վարչական սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

Այլ հիմնական միջոցներ

 

 

 

 

 

 

1.2

Պաշարներ

 

 

 

 

 

 

1.3

Բարձրարժեք ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

1.4

Չարտադրված ակտիվներ, այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

- հող

 

 

 

 

 

 

 

- այլ չարտադրված ակտիվներ

 

 

 

 

 

 


Հաշվետվություններ


Մշտադիտարկում և գնահատումՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8
(0287) 2-12-17, 060-74-70-77
jermuk.vayotsdzor@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53070621@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner