Սահմանված է Ջերմուկ համայնքում հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի վարման կարգը։

ReView