Տպել

Զարգացման հնգամյա ծրագիր N 6 - 16/01/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 09/06/2016 06:23

Ծրագրեր N 1 - 01/03/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:08

Գործողություններ N 1 , Ժամանակահատված` 01/05/2017 - 30/06/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 20:12

Գործողություններ N 2 , Ժամանակահատված` 01/04/2017 - 15/05/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 20:16

Գործողություններ N 3 , Ժամանակահատված` 15/05/2017 - 15/06/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 20:20

Ծրագրեր N 2 - 01/05/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:11

Գործողություններ N 4 , Ժամանակահատված` 01/05/2017 - 13/07/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 20:55

Հանձնարական N 216 Ժամանակահատված` 14/04/2017 - 24/04/2017, կատարող(ներ)`Arsen Garnikyan
Հանձնարարող` , հանձնարարման ամսաթիվ` 29/03/2017 05:24:49, Կարգավիճակ` Կատարված է ժամկետի խախտումով Կատարված է ժամկետի խախտումով

Զեկուցագիր N 449, Գրանցման ամսաթիվ` 22/04/2019 16:07 , Զեկուցող `Arsen Garnikyan , Հասցեատեր `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Գործողություններ N 9 , Ժամանակահատված` 05/07/2017 - 01/08/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:27

Ծրագրեր N 3 - 15/04/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:14

Գործողություններ N 6 , Ժամանակահատված` 15/04/2017 - 05/05/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ԳՈՀԱՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:18

Գործողություններ N 7 , Ժամանակահատված` 01/05/2017 - 01/08/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:20

Գործողություններ N 8 , Ժամանակահատված` 05/05/2017 - 01/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:22

Ծրագրեր N 4 - 01/05/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:18

Գործողություններ N 10 , Ժամանակահատված` 01/05/2017 - 31/07/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:49

Գործողություններ N 11 , Ժամանակահատված` 01/08/2017 - 30/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 21:53

Ծրագրեր N 5 - 01/06/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:21

Գործողություններ N 12 , Ժամանակահատված` 01/06/2017 - 01/06/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:20

Գործողություններ N 1 , Ժամանակահատված` 01/06/2018 - 01/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:24

Գործողություններ N 1 , Ժամանակահատված` 01/06/2019 - 01/06/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:31

Գործողություններ N 1 , Ժամանակահատված` 01/06/2020 - 01/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:35

Ծրագրեր N 6 - 01/06/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:24

Գործողություններ N 13 , Ժամանակահատված` 01/06/2017 - 30/12/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:56

Գործողություններ N 2 , Ժամանակահատված` 01/03/2018 - 20/12/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 22:59

Ծրագրեր N 7 - 01/07/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:26

Գործողություններ N 14 , Ժամանակահատված` 01/07/2017 - 15/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 23:12

Ծրագրեր N 8 - 15/07/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:29

Գործողություններ N 15 , Ժամանակահատված` 15/07/2017 - 15/08/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 23:22

Գործողություններ N 16 , Ժամանակահատված` 15/08/2017 - 30/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 23:25

Գործողություններ N 17 , Ժամանակահատված` 01/10/2017 - 31/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 23:27

Գործողություններ N 18 , Ժամանակահատված` 01/11/2017 - 10/11/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 03/12/2016 23:29

Ծրագրեր N 9 - 15/07/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:31

Գործողություններ N 19 , Ժամանակահատված` 15/07/2017 - 31/07/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ԱՐՍԵՆ ԳԱՌՆԻԿՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 04/12/2016 19:55

Հանձնարական N 215 Ժամանակահատված` 29/03/2017 - 08/04/2017, կատարող(ներ)`Գոհար Թադևոսյան
Հանձնարարող` , հանձնարարման ամսաթիվ` 29/03/2017 04:51:23, Կարգավիճակ` Կատարված է ժամկետի խախտումով Կատարված է ժամկետի խախտումով

Զեկուցագիր N 770, Գրանցման ամսաթիվ` 27/06/2019 17:51 , Զեկուցող `Գոհար Թադևոսյան , Հասցեատեր `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Գործողություններ N 20 , Ժամանակահատված` 01/08/2017 - 30/12/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 18:49

Ծրագրեր N 10 - 15/07/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:34

Գործողություններ N 21 , Ժամանակահատված` 15/07/2017 - 30/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 19:01

Գործողություններ N 3 , Ժամանակահատված` 15/03/2018 - 01/10/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 19:05

Ծրագրեր N 11 - 15/07/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:37

Գործողություններ N 22 , Ժամանակահատված` 15/07/2017 - 30/11/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 19:21

Ծրագրեր N 12 - 01/08/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:39

Գործողություններ N 23 , Ժամանակահատված` 01/08/2017 - 10/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 19:35

Գործողություններ N 4 , Ժամանակահատված` 01/05/2018 - 01/09/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 05/12/2016 19:39

Ծրագրեր N 13 - 01/08/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:41

Գործողություններ N 24 , Ժամանակահատված` 01/08/2017 - 15/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 04:33

Գործողություններ N 25 , Ժամանակահատված` 15/09/2017 - 01/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 04:37

Ծրագրեր N 14 - 01/02/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:44

Գործողություններ N 5 , Ժամանակահատված` 02/02/2018 - 28/02/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 05:29

Գործողություններ N 6 , Ժամանակահատված` 01/03/2018 - 15/06/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 05:40

Ծրագրեր N 15 - 05/02/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:47

Գործողություններ N 7 , Ժամանակահատված` 02/02/2018 - 30/04/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 06:06

Գործողություններ N 8 , Ժամանակահատված` 01/03/2018 - 01/07/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 21/12/2016 06:09

Ծրագրեր N 16 - 01/03/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:49

Գործողություններ N 26 , Ժամանակահատված` 01/03/2017 - 30/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 00:55

Գործողություններ N 27 , Ժամանակահատված` 01/05/2017 - 01/10/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 00:59

Գործողություններ N 28 , Ժամանակահատված` 01/10/2017 - 25/12/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 01:03

Ծրագրեր N 17 - 15/03/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:51

Գործողություններ N 9 , Ժամանակահատված` 15/03/2018 - 20/04/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 03:47

Գործողություններ N 10 , Ժամանակահատված` 20/04/2018 - 20/05/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 03:52

Գործողություններ N 11 , Ժամանակահատված` 20/05/2018 - 20/05/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 03:55

Ծրագրեր N 18 - 01/04/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 05:55

Գործողություններ N 12 , Ժամանակահատված` 01/04/2018 - 15/05/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 04:45

Գործողություններ N 13 , Ժամանակահատված` 15/05/2018 - 15/07/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 04:47

Գործողություններ N 14 , Ժամանակահատված` 15/07/2018 - 15/09/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 04:52

Գործողություններ N 15 , Ժամանակահատված` 10/09/2018 - 15/09/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 04:59

Գործողություններ N 2 , Ժամանակահատված` 15/09/2020 - 01/11/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 05:04

Ծրագրեր N 19 - 01/04/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:37

Գործողություններ N 16 , Ժամանակահատված` 01/04/2018 - 01/05/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:02

Գործողություններ N 17 , Ժամանակահատված` 01/05/2018 - 15/06/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:04

Գործողություններ N 18 , Ժամանակահատված` 15/06/2018 - 20/03/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:06

Գործողություններ N 2 , Ժամանակահատված` 20/03/2019 - 01/04/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:08

Ծրագրեր N 20 - 15/04/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:41

Գործողություններ N 19 , Ժամանակահատված` 15/04/2018 - 15/05/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:29

Գործողություններ N 20 , Ժամանակահատված` 15/05/2018 - 10/07/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:31

Գործողություններ N 21 , Ժամանակահատված` 10/07/2018 - 01/04/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:33

Գործողություններ N 1 , Ժամանակահատված` 01/04/2021 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 06:35

Ծրագրեր N 21 - 01/05/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:46

Գործողություններ N 22 , Ժամանակահատված` 01/05/2018 - 01/09/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:09

Գործողություններ N 23 , Ժամանակահատված` 03/09/2018 - 10/11/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:11

Գործողություններ N 3 , Ժամանակահատված` 01/03/2019 - 01/04/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:13

Գործողություններ N 2 , Ժամանակահատված` 01/04/2021 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:16

Ծրագրեր N 22 - 01/03/2017, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:48

Գործողություններ N 29 , Ժամանակահատված` 01/03/2017 - 01/04/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:36

Գործողություններ N 30 , Ժամանակահատված` 01/04/2017 - 10/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:38

Գործողություններ N 31 , Ժամանակահատված` 10/09/2017 - 30/09/2017, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:40

Ծրագրեր N 23 - 15/06/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:51

Գործողություններ N 24 , Ժամանակահատված` 15/06/2018 - 01/08/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:54

Գործողություններ N 25 , Ժամանակահատված` 10/08/2018 - 20/09/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:56

Գործողություններ N 4 , Ժամանակահատված` 01/03/2019 - 10/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԵԴՐԱԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 19:58

Գործողություններ N 5 , Ժամանակահատված` 10/06/2019 - 01/07/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 20:00

Ծրագրեր N 24 - 01/07/2018, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:53

Գործողություններ N 26 , Ժամանակահատված` 01/07/2018 - 01/08/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 21:45

Գործողություններ N 27 , Ժամանակահատված` 01/08/2018 - 01/09/2018, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 21:47

Գործողություններ N 6 , Ժամանակահատված` 01/03/2019 - 30/07/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 21:48

Գործողություններ N 7 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 31/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 21:50

Ծրագրեր N 25 - 01/03/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 22:56

Գործողություններ N 8 , Ժամանակահատված` 01/03/2019 - 01/05/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 22:12

Գործողություններ N 9 , Ժամանակահատված` 01/05/2019 - 10/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 22:14

Գործողություններ N 10 , Ժամանակահատված` 01/07/2019 - 01/04/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 22:16

Գործողություններ N 3 , Ժամանակահատված` 01/04/2021 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 22:18

Ծրագրեր N 26 - 01/03/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 14/11/2016 23:02

Գործողություններ N 11 , Ժամանակահատված` 01/03/2019 - 01/04/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 22:46

Գործողություններ N 12 , Ժամանակահատված` 01/04/2019 - 01/05/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:17

Գործողություններ N 13 , Ժամանակահատված` 01/05/2019 - 11/05/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:20

Գործողություններ N 3 , Ժամանակահատված` 11/05/2020 - 01/06/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:22

Ծրագրեր N 27 - 01/04/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 00:42

Գործողություններ N 14 , Ժամանակահատված` 01/04/2019 - 01/05/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:54

Գործողություններ N 15 , Ժամանակահատված` 01/05/2019 - 01/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:55

Գործողություններ N 16 , Ժամանակահատված` 01/06/2019 - 01/10/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:57

Գործողություններ N 17 , Ժամանակահատված` 01/10/2019 - 01/11/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 10/01/2017 23:59

Ծրագրեր N 28 - 15/04/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 00:46

Գործողություններ N 18 , Ժամանակահատված` 15/04/2019 - 15/05/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:12

Գործողություններ N 19 , Ժամանակահատված` 15/05/2019 - 15/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:14

Գործողություններ N 20 , Ժամանակահատված` 15/06/2019 - 15/10/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:17

Գործողություններ N 21 , Ժամանակահատված` 15/10/2019 - 15/11/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:19

Ծրագրեր N 29 - 01/05/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 00:49

Գործողություններ N 22 , Ժամանակահատված` 01/05/2019 - 15/07/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:35

Գործողություններ N 23 , Ժամանակահատված` 15/07/2019 - 15/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:37

Գործողություններ N 24 , Ժամանակահատված` 15/08/2019 - 30/05/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 00:39

Գործողություններ N 4 , Ժամանակահատված` 30/05/2020 - 30/06/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 11/01/2017 02:44

Ծրագրեր N 30 - 01/05/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 00:54

Գործողություններ N 25 , Ժամանակահատված` 01/05/2019 - 15/06/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՍԵԴՐԱԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 17:33

Գործողություններ N 26 , Ժամանակահատված` 17/06/2019 - 15/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 17:35

Գործողություններ N 27 , Ժամանակահատված` 15/08/2019 - 01/04/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 17:37

Գործողություններ N 4 , Ժամանակահատված` 01/04/2021 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 17:39

Ծրագրեր N 31 - 01/06/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 00:57

Գործողություններ N 28 , Ժամանակահատված` 01/06/2019 - 01/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 17:57

Գործողություններ N 29 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 01/03/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԱՐՍԵՆ ԳԱՌՆԻԿՅԱՆ, ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:00

Գործողություններ N 5 , Ժամանակահատված` 01/03/2020 - 01/05/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:02

Գործողություններ N 6 , Ժամանակահատված` 01/05/2020 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:05

Գործողություններ N 5 , Ժամանակահատված` 01/05/2021 - 01/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:08

Ծրագրեր N 32 - 01/06/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 01:02

Գործողություններ N 30 , Ժամանակահատված` 01/06/2019 - 01/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:30

Գործողություններ N 31 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 01/10/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:31

Գործողություններ N 32 , Ժամանակահատված` 01/10/2019 - 30/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:33

Գործողություններ N 6 , Ժամանակահատված` 01/07/2021 - 30/08/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:35

Ծրագրեր N 33 - 10/06/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 02:38

Գործողություններ N 33 , Ժամանակահատված` 10/06/2019 - 30/07/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:53

Գործողություններ N 34 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 30/09/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:54

Գործողություններ N 35 , Ժամանակահատված` 01/10/2019 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:56

Գործողություններ N 7 , Ժամանակահատված` 01/05/2021 - 01/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 18:58

Ծրագրեր N 34 - 10/06/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 02:54

Գործողություններ N 36 , Ժամանակահատված` 10/06/2019 - 01/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:13

Գործողություններ N 37 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 01/10/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:14

Գործողություններ N 38 , Ժամանակահատված` 01/10/2019 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:16

Գործողություններ N 8 , Ժամանակահատված` 01/05/2021 - 01/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:18

Ծրագրեր N 35 - 03/06/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:15

Գործողություններ N 39 , Ժամանակահատված` 03/06/2019 - 01/08/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:32

Գործողություններ N 40 , Ժամանակահատված` 01/08/2019 - 15/09/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:34

Գործողություններ N 41 , Ժամանակահատված` 16/09/2019 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:36

Գործողություններ N 9 , Ժամանակահատված` 01/05/2021 - 01/07/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:38

Ծրագրեր N 36 - 01/03/2020, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:16

Գործողություններ N 7 , Ժամանակահատված` 01/03/2020 - 05/04/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:49

Գործողություններ N 8 , Ժամանակահատված` 06/04/2020 - 10/05/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:51

Գործողություններ N 9 , Ժամանակահատված` 11/05/2020 - 01/09/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:53

Գործողություններ N 10 , Ժամանակահատված` 01/09/2020 - 10/10/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 19:55

Ծրագրեր N 37 - 01/04/2020, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:21

Գործողություններ N 11 , Ժամանակահատված` 01/04/2020 - 01/05/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 22:36

Գործողություններ N 12 , Ժամանակահատված` 01/05/2020 - 01/06/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 22:39

Գործողություններ N 14 , Ժամանակահատված` 01/10/2020 - 13/11/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 22:46

Գործողություններ N 15 , Ժամանակահատված` 01/06/2020 - 30/09/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 22:51

Ծրագրեր N 38 - 01/05/2020, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:23

Գործողություններ N 16 , Ժամանակահատված` 01/05/2020 - 15/06/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 23:55

Գործողություններ N 17 , Ժամանակահատված` 15/05/2020 - 20/07/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 23:57

Գործողություններ N 18 , Ժամանակահատված` 20/07/2020 - 01/05/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 12/01/2017 23:59

Գործողություններ N 10 , Ժամանակահատված` 01/05/2021 - 01/06/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:01

Ծրագրեր N 39 - 15/05/2019, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:28

Գործողություններ N 43 , Ժամանակահատված` 15/05/2019 - 20/07/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:22

Գործողություններ N 44 , Ժամանակահատված` 20/07/2019 - 20/09/2019, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:25

Գործողություններ N 45 , Ժամանակահատված` 20/09/2019 - 15/10/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:27

Գործողություններ N 11 , Ժամանակահատված` 15/10/2021 - 15/11/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:29

Ծրագրեր N 40 - 01/06/2020, Գրանցման ամսաթիվ` 15/11/2016 03:39

Գործողություններ N 19 , Ժամանակահատված` 01/06/2020 - 01/08/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:45

Գործողություններ N 20 , Ժամանակահատված` 01/08/2020 - 01/10/2020, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:50

Գործողություններ N 21 , Ժամանակահատված` 01/10/2020 - 30/10/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:51

Գործողություններ N 12 , Ժամանակահատված` 30/10/2021 - 30/11/2021, Պատասխանատու աշխատակիցներ `ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Կարգավիճակ`Գործողության ժամկետն ավարտված է Գործողության ժամկետն ավարտված է , Գրանցման ամսաթիվ` 13/01/2017 00:53